องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวรตำบลแก้งสนามนาง..>>>


     การฉีดพ่นหมอกควัน (บ้านศูนย์กลาง)


     โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566..>>>


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

  นายสุรพจน์  นรากิจพงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์ 089 844 4074
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประกาศข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
4 
ของเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ระดับชาติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศเจตนารมณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์  098 584 2016

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตันองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราชการและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ปรกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านฤทธิ์รักษา หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางประสิทธิพร - บ้านนางอุไร โกสุมภ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่งโก หมู่ที่ ๓ สายไปคุ้มโพธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.200.117.166
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 13 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1338 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13013 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 189085 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552