องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566..>>>


     กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (ครั้งที่ 3/ 2566)


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

  นายสุรพจน์  นรากิจพงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์ 089 844 4074
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ของเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ระดับชาติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศเจตนารมณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
9 
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์  098 584 2016

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคาร OTOPองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร OTOPองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร OTOPองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.239.152.207
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 27 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1130 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3340 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 179412 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552