องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ประกาศ-คำสั่ง
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

11 ธ.ค. 53 4056