องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

11 ธ.ค. 53 4807