องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
งานบริการ อบต.
คำสั่งแต่งตั้งรองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง    

25 ส.ค. 64 231