องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

งานบริการ อบต.
คำสั่งแต่งตั้งรองปลัด อบต.รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

25 ส.ค. 64 253