องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

26 ธ.ค. 65 334