องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง จำนวน 6 เครื่อง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

2 ก.พ. 60 217