องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา
  ตำบลแก้งสนามนาง เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 จัดให้มีการเลือกตั้งกำนันเมื่อ พ.ศ. 2494 บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายทอง ทองแสง ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลแก้งสนามนาง


  ชื่อของ "ตำบลแก้งสนามนาง" เนื่องจากในสมัยเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ ได้ยกกองทัพเดินทางผ่าน หมู่บ้านแก้งสนามนาง(บ้านแจ้ง) เพื่อจะไปปราบกบฏนายแล(พระยาภักดีชุมพล) ในสมัยนั้น และได้จอดพักที่ท่าน้ำ วังข่า วังขำ วังดินดำ บริเวณป่าจานในปัจจุบัน (บ้านโจด-หินลาด) เมื่อถึงเวลาพลบค่ำได้นำนางสนมของเจ้าของอนุวงศ์เวียงจันทร์ไปอาบน้ำที่บริเวณเกาะแก่ง ในลำน้ำชี ซึ่งเป็นโขดหินและท่าน้ำ บริเวณวัดแก้งสนามนาง(ปัจจุบัน) เพื่อให้ห่างไกลจากทหารนักรบผู้ชาย จึงเรียกสถานที่บริเวณท่าน้ำตรงนั้นว่า "แก่งสนมนาง" ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น "แก่งสนามนาง" และ "แก้งสนามนาง" จนมาถึงปัจจุบันก็เรียกว่า "แก้งสนามนาง"


 คำขวัญประจำตำบล
"แก่งขามพระใหญ่ ผ้าไหมผืนดี ลำชีล่องแก่ง แหล่งพันธ์ปลาค้าว ข้าวจ้าวหอมมะลิ ประเพณีแข่งเรือ"