องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเฝ้าระวังบุคคลในนามชมรมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา มีพฤติการณ์แอบอ้างเบื้องสูงและโครงการสำคัญ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

4 ก.ค. 65 258