องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

10 เม.ย. 66 139