องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

11 ก.ค. 66 163