องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

23 ม.ค. 67 363