องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

แผนพัฒนาบุคลากร
แนวปฏิบัติ Do's and Don'ts เพื่อสร้างเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

29 มี.ค. 67 99