องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร แบบพัดลม จำนวนผู้โดยสารนั่งไม่น้อยกว่า 40 คน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

20 ก.พ. 60 215